Annemie Celis: voor particulieren - loopbaanbegeleiding Roeselare

Voor particulieren

Individuele therapie

Dichter komen bij wie je bent

Bij individuele therapie bied ik rust en ruimte. Ik ondersteun je om op adem te komen en je verhaal te doen. We verkennen samen waar je vraag echt over gaat en wat eventueel nog meespeelt vanuit je verleden. Ik ondersteun je om te onderzoeken wat jij op dit moment in je leven nodig hebt. Ik werk vanuit de eenheid van lichaam, geest en emotie èn vanuit rust en realisme.

Mogelijke invalshoeken

  • Zingevings- en levensvragen
  • Verlies en rouw
  • Lichamelijke spanningsklachten waarvoor geen medische verklaring wordt gevonden
  • Faalangst, perfectionisme, assertiviteitsproblemen, minderwaardigheidsgevoelens
  • Omgaan met verschillen en spanningen in verschillende relaties

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info